LongLife Active

För arbetsgivare

Ökat engagemang och lönsamhet

Vi förebygger ohälsa på din arbetsplats med vår systematiskt forskningsbaserade helhetslösning

Vill man som arbetsgivare satsa på hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete så skall man kontakta oss så kommer vi hjälpa och avlasta er med vår helhetslösning.

LongLife Active är en systematiskt forskningsbaserad helhetslösning för er som företag/organisation – ledning, chefer och medarbetare.

Vår förebyggande hälsotjänst är konkret och tydlig för alla i organisationen. Vi tar kontroll över ohälsokostnaden, är mätbara och inför konkreta hälsofrämjande och förebyggande insatser som har verklig effekt.

Vi skapar arbetsplatser med ökat engagemang och lönsamhet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

/** * The template for displaying the footer. * * Contains the closing of the #content div and all content after. * * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package Astra * @since 1.0.0 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly. } ?>