LongLife Active

Personuppgiftspolicy för Longlife Active AB

Vilka vi är

Denna personuppgiftspolicy gäller för vår webbplats som du besöker för närvarande (”webbplatsen”) samt för vår mobila app som du använder för tillfället (”mobilapp”) och våra tjänster, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls via vår webbplats, app eller via sociala medier (sammantaget, våra ”internettjänster”). Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter som samlas in via våra internettjänster enligt Art. 4(7) i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är LongLife Active AB, Organisationsnummer: 559267-4492, Linjalvägen 6B, 187 66 Täby, Sverige

Vilka uppgifter samlas in om mig och hur används de?

Syftet med uppgifterna och den legala grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är följande:

  • Vi behandlar Kontoinformation för att kunna erbjuda LongLife Actives tjänster (dvs. för att kunna fullgöra avtalet oss emellan), inklusive möjliggöra för oss att kontakta dig för att t.ex. följa upp din användarupplevelse. Vi kan också komma att använda Kontoinformation för vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsaktiviteter, t.ex. för utskick av nyhetsbrev.
  • Vi behandlar Hälsodata på basis av ditt samtycke för att tillhandahålla LongLife Actives tjänster och för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter.
  • Vi behandlar Digitalt Beteende på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra mobilapplikationen, förstå och analysera användares beteenden och för att förbättra användarupplevelsen.
  • LongLife Actives tjänst och mätvärdena inom tjänsten LongLife Active är inte avsedda för att diagnostisera eller behandla några medicinska tillstånd och du bör inte förlita dig på dessa värden för några medicinska ändamål. Den är avsedd att ge information som kan hjälpa dig att hantera ditt välbefinnande. Om du har några bekymmer angående din hälsa ska du prata med en vårdgivare. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation ska du omedelbart kontakta sjukvården.
  • Vi behandlar Teknisk Data på basis av vårt berättigade intresse av att förstå användare och i forskningssyfte.

De personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig (”personuppgifter”). Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum (främst för att förhindra att underåriga ges tillträde till våra webbtjänster). Personuppgifter kan också innefatta hälsorelaterade uppgifter, som t.ex. puls, sömn och steg.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder vår webbplats eller våra internettjänster, som närmare beskrivs i denna personuppgiftspolicy. I alla dessa fall kommer vi endast att behandla personuppgifter som du lämnar direkt till oss, inklusive via sociala medier, eller som vi automatiskt samlar in från dig såsom anges i denna personuppgiftspolicy. Om det inte definierats i denna personuppgiftspolicy eller om du inte ger oss tillstånd att göra så, kommer vi inte att använda eller dela dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

I det följande avsnittet hittar du information om hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter och på vilken rättslig grund vi gör så. I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är våra legitima intressen, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du behöver mer information om våra berättigade intressen. Om vi använder ditt samtycke som rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan såsom beskrivs i följande eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Detta kommer inte att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs tills återkallandet. Samma sak gäller om vi hänvisar till ditt samtycke eller våra legitima intressen i andra delar av denna personuppgiftspolicy.

Om du använder våra internettjänster

Vi samlar in information, som bland annat innehåller personuppgifter, som du lämnar direkt till oss när du väljer att använda våra internettjänster såsom exempelvis ”God Hälsosam mat”-funktionen, online ”Screening”-verktyget, och ”Fysisk aktivitet”-verktyget. Vi samlar också in information som du lämnar direkt till oss genom svar på speciella internettjänster, såsom undersökningar, frågeformulär, självanalyserande frågor, tävlingar och liknande. Om du använder vår online Coach eller Community samlar vi också in information som du lämnar till oss via sociala medier (Ex. Zoom, Facebook, Messenger eller annan). Sådan information inkluderar hälsorelaterade uppgifter men är helt valfritt att registrera. Vi använder denna information för att anpassa våra internettjänster på ett mer personligt sätt för att optimera din kundupplevelse när du använder vår webbplats och våra internettjänster

Dessutom samlar vi automatiskt in information, inklusive personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder våra internettjänster, såsom din IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, felloggar, och annan liknande information. Sådan sammanslagen information tillåter oss inte att identifiera dig och används av oss för att analysera trender, administrera webbplatsen och för att övervaka och samla in allmän information om dess användning.

Den rättsliga grunden för en sådan behandling av dina personuppgifter är våra legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) när vi skräddarsyr innehållet i våra tjänster i linje med användarnas önskemål och ytterligare förbättrar våra internettjänster.

Några av våra internettjänster erfordrar behandling av dina hälsorelaterade uppgifter, som t.ex. information om dina screeningsvar. Vi kommer endast att behandla sådana uppgifter med ditt på förhand erhållna samtycke enligt Art. 9(2)(a) GDPR, utom där det är tillåtet eller krävs enligt gällande lag.

Observera att du inte är skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Om vi inte har dina personuppgifter kommer vi emellertid inte att kunna förse dig med det fullständiga utbudet av våra internettjänster.

Om du blir en gruppanvändare

För att få tillgång till vissa internettjänster på vår webbplats eller via sociala medier, som t.ex. våra digitala gruppträffar, hälsoverktyg och vår aktivitetsbank måste du först fullfölja vissa steg för att bli en gruppanvändare. Under dessa steg, kommer du att behöva förse oss med personuppgifter såsom ditt namn och e-postadress, samt för vissa internettjänster hälsorelaterad information som din sömn, puls, steg och andra uppgifter. Dessa uppgifter används för att tillhandahålla de efterfrågade internettjänster till dig.

Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av våra tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är därför Art. 6(1)(b) GDPR. När det gäller hälsorelaterad information kommer vi endast att behandla sådana uppgifter med ditt på förhand erhållna samtycke enligt Art. 9(2)(a) GDPR, utom där det är tillåtet eller krävs enligt gällande lag. Du är enligt avtal skyldig att förse oss med sådan information och utan sådan information har vi inte möjlighet att utföra de tjänster som beskrivs ovan.

Det är frivilligt för dig att lämna demografisk information (såsom yrke och antal barn), men om du lämnar denna information, kommer det att göra det möjligt för oss att ge en mer personlig upplevelse på vår webbplats. Det är även frivilligt att deltaga i forskningsstudier, där insamling av hälsodata kommer ske. Den rättsliga grunden för en sådan behandling av dina personuppgifter är våra legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) när vi skräddarsyr innehållet i våra tjänster i linje med användarnas önskemål och ytterligare förbättrar våra internettjänster.

Om vi skickar tjänsteuppdateringar till dig

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig viktiga meddelanden om våra tjänster och uppdateringar beträffande vår webbplats eller våra internettjänster. När du blir en gruppanvändare på våra internettjänster kommer vi att skicka dig välkomstmeddelande per e-post för att ge övergripande information om tjänsten eller för att bekräfta ditt användarnamn och lösenord. Sådana meddelanden och uppdateringar innehåller viktig information som är relevant för din användning av vår webbplats och/eller våra internettjänster.

Behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål är nödvändig för utförandet av våra tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är därför Art. 6(1)(b) GDPR. Observera att du enligt avtal är skyldig att förse oss med sådana personuppgifter och att utan sådana personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig.

Om du kontaktar vår kundtjänst

Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att kommunicera med dig med svar på dina frågor, för att tillhandahålla de tjänster du begär, och för att hantera ditt konto. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post, telefon eller sociala medier, i enlighet med dina önskemål.

Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av våra tjänster, den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är därför Art. 6(1)(b) GDPR. Observera att du enligt avtal är skyldig att förse oss med sådana personuppgifter och att utan sådana personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka kundtjänstrelaterade meddelanden till dig.

Om du kontaktar vår kundtjänst kan vi komma att skicka ut undersökningar till dig i syfte att förbättra och utveckla vår kundtjänst. Den rättsliga grunden för en sådan behandling av dina personuppgifter är våra legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) av att genomföra undersökningar för att utveckla och förbättra vår kundtjänst.

Om du prenumererar på nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden

När du prenumererar på våra internettjänster eller något annat på vår webbplats har du möjlighet att ge sitt samtycke till att ta emot nyhetsbrev och annan information om våra produkter och tjänster. Om du väljer att vara med kommer vi att skicka nyhetsbrev till dig med reklam och informera dig om erbjudanden, evenemang och undersökningar via e-post, sms och via sociala medier. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina uppgifter är ditt samtycke (Art. 6(1)(a) GDPR) eller – om du är en befintlig kund eller prenumerant – våra legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföringsinformation. Observera att du inte är skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Utan dina personuppgifter kommer vi emellertid inte att kunna skicka dig våra nyhetsbrev och annan information såsom beskrivet ovan. Du har möjlighet att välja bort dessa typer av kommunikation när som helst genom att följa respektive instruktioner i en sådan kommunikation.

Om du använder våra sociala medier eller tredje parts sociala medier

Vår webbplats har offentliga forum såsom meddelandefunktioner, anslagstavlor, receptutbyten eller liknande aktiviteter där du och andra användare av vår webbplats kan kommunicera med varandra. Detsamma gäller tredje parts sociala medier där du, avseende vår online Coach, gruppcoachning eller webinar, kan kommunicera via Zoom, Facebook och Messenger. Dessutom erbjuder vi ”offentlig profil”-funktionen på vår webbplats för att ge dig möjlighet att dela information om dig själv (inklusive personuppgifter, om du väljer det) med andra (sammantaget, ”sociala funktioner”).

Om du använder dessa sociala funktioner skall du vara medveten om att vi inte kan kontrollera hur andra användare av vår webbplats kan komma att använda dina uppgifter. Vi kan inte heller förhindra att du får oönskade meddelanden från andra användare. Om du vill att ett visst innehåll som skapats av dig skall tas bort från de sociala funktionerna på vår webbplats, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du använder en tredje parts sociala medier gäller sådana sociala mediers användarvillkor och personuppgiftspolicys i förhållandet mellan dig och sådana sociala medier.

Alla personuppgifter som publiceras via de sociala funktionerna behandlas i syfte att kunna ge dig respektive tjänst och den rättsliga grunden är därför Art. 6(1)(b) GDPR. Observera att du inte är skyldig att förse oss med dina personuppgifter, men att du inte kommer att kunna använda våra sociala funktioner utan att ge dina uppgifter.

Cookies

Vi använder oss av cookies och liknande teknik som pixlar, taggar, web beacons (eller pixeltaggar) och andra identifikatorer för att hjälpa oss att anpassa vår webbplats och våra internettjänster på ett mer personligt sätt för dig, att komma ihåg dina preferenser, att förstå hur användare använder vår webbplats och våra internettjänster och hjälpa till att skräddarsy vår marknadsföringskommunikation.

En cookie är en liten datafil som innehåller en sträng av tecken som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen gör cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. Den tid som en cookie kommer att stanna på din dator eller mobila enhet beror på om det är en ”persistent” eller ”session” cookie. Vår webbplats använder båda typerna av cookies. Session cookies kommer bara att stanna på din enhet tills du slutar bläddra. Persistent cookies blir kvar på din dator eller mobila enhet tills de löper ut eller raderas.

Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att du skall kunna använda vår webbplats och våra internettjänster.

Performance cookies: Dessa cookies samlar in information om hur du använder vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att hjälpa till att optimera vår webbplats och göra det lättare för dig att navigera och använda våra internettjänster.

Functionality cookies: Dessa cookies gör det möjligt för vår webbplats och våra internettjänster att komma ihåg de val du gör när du använder vår webbplats och därmed kunna göra din upplevelse mer personlig.

Cookies från tredje part: Cookies från tredje part är de som placeras av webbplatser och/eller av andra parter än oss. Dessa cookies används på vår webbplats för att förbättra våra internettjänster eller för att hjälpa oss att tillhandahålla mer relevant reklam. Dessa cookies är föremål för de respektive sekretesspolicyerna hos de externa tjänsteleverantörer som placerar cookies på din webbläsare. Besök www.youronlinechoices.eu för att lära dig mer om dina valmöjligheter och hur du kan välja bort sådana tredjepartscookies.

Analytiska cookies: Vi använder analytiska cookies för att hjälpa oss att förstå hur användare bläddrar igenom vår webbplats och hur de kom till vår webbplats. Vi använder en mängd leverantörer av webbplatsanalyser som t.ex. Google Analytics, Hot Jar, Optimizely och Exact Tag. Dessa cookies är föremål för de respektive sekretesspolicyerna hos de externa tjänsteleverantörerna och för att lära dig mer om dina valmöjligheter och hur du kan välja bort sådana analytiska cookies, besök respektive leverantörers webbplats för information.

Sociala plug-ins och andra tredjepartsfunktioner

Vår webbplats innehåller länkar till eller funktioner från andra webbplatser. Denna personuppgiftspolicy täcker enbart LongLife Actives integritetsskyddsrutiner och omfattar inte motsvarande rutiner för tredje parts webbplatser eller funktioner. Vi är inte ansvariga för personuppgiftspolicyer och/eller praxis hos tredje part. När du länkar till en annan webbplats eller använder en tredjepartstjänst, inklusive Zoom, Facebook och Messenger, bör du läsa personuppgiftspolicyn på denna webbplats eller tjänst.

I den mån som vissa tredjepartstjänster är tillgängliga på vår webbplats, gäller följande villkor:

Vi använder plug-ins från exempelvis sociala nätverket Zoom, YouTube, Facebook för att göra det enkelt för vår webbplats användare att dela innehåll som finns på vår webbplats och koppla upp mot sina vänner via sådana sociala nätverk. När du har uppe en sida på vår webbplats som innehåller sådan plug-in, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna som drivs av det sociala nätverkets internetleverantör. Som en följd av detta kommer innehållet i det sociala plugin-programmet att överföras direkt till din webbläsare av nätverksoperatören och bli inbäddat på vår webbplats som du har uppe. Om du besöker vår webbplats och samtidigt har loggat in på ditt sociala nätverks användarkonto kommer information om ditt besök att överföras till nätverksleverantören och leverantören av det sociala nätverket kan tilldela ditt besök till vår webbplats till ditt konto med det sociala nätverket. Observera att en överföring startar redan när du besöker vår webbplats, oavsett om du interagerar med plugin-programmet eller inte. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt sociala nätverkskonto innan du besöker vår webbplats. Se tredjeparts personuppgiftspolicyer för mer information om syftet med och omfattningen av den uppgiftsinsamling och analys som utförs av det sociala nätverket samt de alternativ du har för att ändra inställningar och skydda din integritet.

Vår webbplats ger dig möjlighet att ansluta ditt konto hos LongLife Active med tredje parts applikationer eller enheter (var och en en ”tracker” eller ”mätare”) såsom aktivitetsmätare som mäter din aktivitetsnivå (t.ex. antalet steg och det avstånd du gått och hur många kalorier du bränt och andra personliga mätetal). Om du ansluter ditt konto hos LongLife Active med ett konto som du har hos en leverantör av en mätare, kommer den tredje parten att få information från oss om att du har ett konto hos LongLife Active. Samtidigt kommer uppgifter som samlats in av din tredjepartsmätare (t.ex. personliga aktivitetsdata insamlade via en aktivitetsmätarenhet eller övriga insamlade uppgifter) att överföras till oss och kan införlivas i ditt konto hos LongLife Active (t.ex. för att visa dina samlade resultat på ett exempelvis Dashboard) i enlighet med villkoren i denna personuppgiftspolicy. Du har möjlighet att koppla bort mätarna från ditt konto hos LongLife Active när som helst via våra internettjänster. Se personuppgiftspolicyn hos din mätarleverantör för ytterligare detaljer, som kan innehålla information om vilka speciella uppgifter som samlas in av din tredjepartsmätare och ditt konto.

Hur vi delar och lämnar ut personuppgifter

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, om det inte krävs enligt lag enligt Art. 6(1)(c) GDPR, om det inte krävs för ändamålet för ditt avtal enligt Art. 6(1)(b) GDPR, om inte den tredje parten fungerar som ett personuppgiftsbiträde för oss enligt Art. 28 GDPR eller om du har gett oss uttrycklig tillåtelse att göra så enligt Art. 6(1)(a) GDPR. Observera att om du använder vår online Coach eller gruppcoachning och väljer att dela med dig av uppgifter inom ramen för den Zoom, Facebook-grupp du får tillgång till, kommer andra användare att få del av sådana uppgifter.

Vi använder även tredjepartstjänsteleverantörer för att erbjuda eller underlätta tjänster för vår räkning och delar dina personuppgifter med sådana leverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för sådana leverantörer att utföra sina tjänster på våra vägnar. Vi använder i synnerhet ett specialiserat företag för utskick av marknadsföringsmeddelanden via e-post och sms, och andra firmor för att hantera våra sociala medier och andra reklamkampanjer och en molnleverantör för vårt CRM-system.

Några av de företag som vi delar dina personuppgifter med enligt vad som beskrivs ovan är belägna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att ge tillräckligt skydd för dina personuppgifter i detta sammanhang, använder vi standardklausuler för personuppgiftsskydd som antagits av EU-kommissionen enligt Art. 46(2)(c) GDPR med sådana företag eller certifieringar av sådana företag enligt överenskommelsen mellan Europa och USA om skydd för personuppgifter, den s.k. EU-U.S. Privacy Shield enligt Art. 45(1) GDPR. Du kan begära ytterligare information genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

All delning av dina personuppgifter med andra enheter i eller leverantörer till LongLife Active kommer att ske i enlighet med gällande lagar för personuppgiftsskydd och kommer att vara begränsad till vad som är nödvändigt. Vi har noga valt ut dessa företag och övervakar kontinuerligt deras efterlevnad av våra instruktioner. Dessa företag är enligt avtal förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Den rättsliga grunden för vår delning av dina personuppgifter med sådana företag är Art. 28(1) GDPR eller alternativt, våra legitima intressen i driftsättning av de företag med tjänsterna som beskrivs ovan (Art. 6(1)(f) GDPR).

Vi kan också bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till statliga eller brottsbekämpande myndigheters tjänstemän som svar på en laglig begäran från en myndighet eller om vi måste göra så för att fullgöra en rättslig skyldighet, inkluderande för att möta de krav som kan beröra nationell säkerhet eller brottsbekämpning enligt Art. 6(1)(c) GDPR. Vi kan också lämna ut dina uppgifter för att fullfölja vårt legitima intresse av att tillämpa eller genomdriva våra användarvillkor eller för att svara på eventuella krav, för att skydda våra rättigheter eller rättigheter för en tredje part, för att skydda säkerheten för någon person eller förebygga någon olaglig verksamhet (inklusive för ändamålen som syftar till skydd mot bedrägeri och reduktion av kreditrisker) enligt Art. 6(1)(f) GDPR.

Om det krävs enligt gällande lagar för personuppgiftsskydd kommer vi att samla in ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med andra företag. I sådana fall är den rättsliga grunden för detta Art. 6(1)(a) GDPR.

Används mina personuppgifter för några andra ändamål?

Utom när annat anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi endast att använda personuppgifter för de syften som beskrivs ovan eller som på annat sätt lämnas ut vid det tillfälle när vi begär sådana uppgifter från dig. Om dina personuppgifter skulle behandlas för andra ändamål än de som sammanfattas i denna personuppgiftspolicy eller i andra syften än de för vilka dina personuppgifter ursprungligen samlats in, kommer vi att förse dig med information om det andra ändamålet och all annan relevant information som avses i denna personuppgiftspolicy.

Vad har jag för rättigheter?

Du har följande rättigheter:

Rätt till tillgång (Art. 15 GDPR):

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse (Art. 16 GDPR):

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Rätt till radering (Art 17 GDPR):

Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du återkallar medgivande som vår behandling är baserad på enligt Art. 6(1)(a) GDPR och där det inte finns någon annan laglig grund för behandling.

Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR):

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.

Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR):

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätten att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra det.

Rätt att göra invändningar (Art. 21 GDPR):

Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Du kan hävda dina ovannämnda rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar om personuppgiftsskydd. Detta gör du genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm. Se ytterligare kontaktuppgifter på https://www.imy.se.

Lagring av data

Vi lagrar merparten av personuppgifterna i vårt, för ändamålet byggda system. Detta system är förlagt på servrar förlagda inom EU (framför allt Sverige). Vi lagrar dina personuppgifter och annan information för så länge som det är nödvändigt för att göra det möjligt för dig att använda vår webbplats och våra internettjänster, för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, för att följa tillämpliga lagar (inklusive de som gäller bevarande av dokument), för att lösa tvister med någon part och i övrigt för vad som behövs för att tillåta oss att bedriva vår verksamhet. Om du har en fråga om en specifik lagringsperiod för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut med rättsliga eller liknande effekter för dig baserat enbart på den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kontaktar jag om jag har några frågor om integritet?

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller känner att vi inte följer villkoren för vår offentliggjorda personuppgiftspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@longlifeactive.se.

Ändringar till denna personuppgiftspolicy

Vi kan ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Vi kommer att publicera alla ändringar till denna personuppgiftspolicy här. Vänligen gå tillbaka till denna personuppgiftspolicy regelbundet.